TREBALLA A PROGESS

Tauler d’anunci de les ofertes de feina actives actualment a l’empresa

OFERTA DISPONIBLE

29-06-2017

96/2017 Educador Social Medi Obert

Estem buscant 1 Educador Social (noi per tal de garantir la paritat de l'equip) per incorporar-se en un projecte , que té com a finalitat la intervenció social i educativa en espai públic amb adolescents i joves en situació de risc social i que han fet del carrer el seu espai habitual de relació.

Horari: 35h a la setmana (majoritàriament tardes).

Incorporació al setembre.

No es valoraran candidatures que no disposin de Diplomatura/Grau en Educació Social o habilitació pel col·legi professional.
27-07-2017

120/2017 Treballador/a Social Servei d'Urgències per la Vellesa

Hem d'incorporar un/a Treballador/a Social per cobrir les vacances d'estiu dels professionals d'un centre d'atenció a urgències per la gent gran.

El servei, té com a finalitat acollir de forma temporal a persones grans que es trobin en situació d'urgència social i que requereixen d'una actuació immediata. Durant l'estada al centre residencial, des del municipi d'origen, els serveis socials hauran de fer la recerca del recurs definitiu.

Horari: 40h a la setmana de dilluns a divendres, matins més 2 tardes.

Contractació: 31 de juliol al 10 de setembre.
25-07-2017

119/2017 Educador/a Centre Obert

Estem buscant 1 Educador/a Social per treballar a 1 Centre Obert de la zona del Vallès Occidental.

Funcions: Intervenció social i educativa amb infants i adolescents derivats de serveis socials.

Horari: 15h a la setmana, de dilluns a divendres de 16.30h a 19,30h.

Incorproació al setembre.

Imprescindible residència a la zona del Vallès Occidental.

Durada del contracte: fins finals de curs.
25-07-2017

118/2017 Tècnic/a Immigració

Estem buscant un/a Tècnic/a d'Immigració per cobrir una suplència (de durada indeterminada) a partir del setembre a un Servei Municipal del Barcelonès d'atenció i orientació a persones nouvingudes.

Funcions:

- Acollida, orientació, informació, mediació intercultural i integració social per a persones immigrades i retornades.

Horari:

De dilluns a divendres de 9h-15h i els dilluns i dimecres de 16h a 18:30h.

Es requereix:

Nivell C1 de llengua catalana i de llengua castellana.

Incorporació: Setembre
24-07-2017

117/2017 Tècnic/a en Intervenció Social amb Adolescents i Joves en Espai Públic

Estem buscant 1 professional per treballar en un servei que té com a objectiu la intervenció social amb grups d'adolescents i joves organitzats (bandes) en espai públic.

Horari: 37,5h a la setmana (flexibles)
Periode: 1 d'agost a 30 de setembre (2 mesos).

Requeriments:
Experiència professional en intervenció social amb adolescents i joves.
21-07-2017

116/2017 Tècnic/a en Intervenció Social Espai Públic

Estem buscant 2 professionals per incorporar-se a un servei municipal de Barcelona que té com a finalitat la gestió de conflictes d'àmbit social i de natura multifactorial a l'espai públic.

Funcions:

- Anàlisis de les demandes i propostes d’intervenció social.
- Contacte amb la població objecte d’intervenció.
- Mediació en situació de conflictes i negociació comunitària.
- Coordinació amb la xarxa de serveis socials.
- Recollida sistematitzada d’informació sobre les persones i grups contactats, així com de l’entorn territorial en què es desenvolupa.
- Seguiment i avaluació del pla de treball social.
- Altres.

Horari: 37h a la setmana (Divendres, Dissabte i Diumenge de 22h a 9:30h).

Incorporació immediata.

Contracte de 2 o 3 mesos.

Tindran prioritat les candidatures que aportin anglés i/o francés fluit.
19-07-2017

114/2017 Dinamitzador Comunitari

Busquem un professinal (noi per tal de garantir la paritat de l'equip) per cobrir una suplència de maternitat a un projecte municipal que té com a objectiu ajudar i facilitar que persones grans que viuen o es senten soles, puguin continuar a la seva llar amb la complicitat del seu entorn, tot garantint el seu benestar social.

Funcions:

- Disseny de projectes comunitaris i desenvolupament de processos i tècniques participatives.
- Us de metodologia IAP (Investigació i Acció Participació)
- Creació i dinamització de xarxes comunitàries.
- Anàlisi, interpretació i explotació de dades sociològiques i estadístiques (taules dinàmiques d'excel).
- Elaboració de diagnosi psicosocials i comunitàries.
- Disseny de circuits i protocols de detecció, intervenció, valoració i seguiment de persones en risc d'exclusió social.
- Redacció de projectes i gestió de continguts web.

Requeriments:

- Català i castellà parlat i escrit correctament.
- Experiència en envelliment actiu i/o projectes relacionats amb gent gran.
- Experiència en intervenció comunitària i projectes participatius.

Horari: 37,5 hores a la setmana.

Incorporació al setembre.
19-07-2017

113/2017 Mediador/a 18.5h/setmana

Per a un servei de l'Administració pública estem buscant un/a mediador/a per a la realització de tasques de prevenció (pedagògiques, informatives, de dinamització, ...) i gestió de conflictes socials en l'espai públic, per a la contenció, control i seguiment social i comunitàri de situacions i/o incidents relacionats amb la convivència, tant en el vessant de la prospecció, com també de la detecció o valoració entre d'altres.

Horari: 18.5h distribuides per la tarda (es pot treballar algún cap de setmana).

Contracte fins desembre de 2017.

Incorporació immediata

Tindran prioritat les candidatures que puguin aportar formació específica en mediació.
10-07-2017

108/2017 Educador/a Espai Públic Col·lectiu Nouvingut

Busquem un/a professional per cobrir una baixa a un servei que té com a objectiu la intervenció social amb col·lectiu nouvingut que viu a assentaments irregulars.

Funcions:

- Intervenció social i prospecció en espai públic i assentaments irregulars.
- Oferir alternatives inclusives a les persones vulnerables dels assentaments: recursos socials, formatius, jurídics, d’inserció laboral.
-Realitzar accions de prevenció de la conflictivitat social.
- Coordinació amb les administracions involucrades per tal d’assolir els objectius plantejats.
- Realitzar accions que minimitzin l’ocupació d’espais per tal de reduir el fenòmen.
-Divulgació del Pla a les diferents Àrees i Districtes de l’Ajuntament.
-Elaboració d’indicadors sobre la situació dels assentaments irregulars i de les persones que hi viuen.
-Fer el seguiment de les persones ateses pels serveis socials municipals.
- Realitzar accions per tal de coordinar l’atenció social a les persones ateses que es farà des dels serveis socials, sobretot el SAIER i el SIS, per tal d’unificar criteris..
- Atendre les necessitats socials les persones vulnerables que viuen en els assentaments ( assessorament, mediació, formació, etc).
- Coordinació dels allotjaments temporals.
- Altres.

Horari:
38.5h a la setmana (matins més dues tardes).

Idiomes:
Català i castellà nivell alt
Valorable: Anglès, francès, wòlof (o altres idiomes de la zona subsahariana), romanès, altres.

Incorporació immediata
07-07-2017

106/2017 Dinamitzadora Espai Públic (Vallès Oriental)

Estem buscant una Dinamitzadora (noia per tal de garantir la paritat de l'equip) per cobrir una baixa maternal a un servei d'intervenció social en espai públic a la zona del Vallès Oriental.

Data d'incorporació: finals d'agost.

Horari: 35h a la setmana flexibles.

05-07-2017

104/2017 Professor de Taekwondo

Cerquem professor de taekwondo per a tallers amateurs, trimestrals, infantils i juvenils per a equipament municipal de barri, al districte d'Horta-Guinardó, Barcelona.

Horari: 4 hores en dues tardes a la setmana durant el curs, amb contractació per tres mesos, renovables.
04-07-2017

102/2017 Auxiliar Social Cap de Setmana

Estem buscant 1 professional social per treballar a un servei de l'administració pública a Barcelona, que té com a objectiu oferir allotjament temporal a persones víctimes d'una urgència o emergència social i que com a conseqüència d'aquesta no poden retornar a la seva residència habitual de forma immediata.

Horari: Dissabtes i diumenges de 8h a 20h.

Incorporació immediata

Durada del contracte: Contracte inicial fins el 31 de juliol amb possibilitats de continuar.
04-07-2017

101/2017 Auxiliars Socials Nit

Estem buscant 3 professionals socials per treballar a un servei de l'administració pública a Barcelona, que té com a objectiu oferir allotjament temporal a persones víctimes d'una urgència o emergència social que com a conseqüència d'aquesta no poden retornar a la seva residència habitual de forma immediata.

Horari: 28h a la setmana distrubuides de dilluns a diumenge de 20h a 8h (es treballen 2 dies i es descansen 4).

Incorporació immediata

Durada del contracte: Contracte inicial fins el 31 de juliol amb possibilitats de continuar.
01-07-2017

100/2017 Auxiliars Socials en Espai Públic

Per incorporar-se en un servei de l'administració pública iniciem procés de selecció perincorporar 16 professionals per realitzar accions d'intervenció social a l'espai públic.

Funcions:

- Divulgació i promoció del civisme entre els usuaris d'espais i serveis públics.
- Detecció de conductes incíviques, i/o conflictives i comunicació a les àrees pertinents.
- Recollida sistematitzada d’informació sobre les persones i grups contactats, així com de l’entorn territorial en què es desenvolupa la seva actuació.
- Altres.

Horari: Entre 24h i 26h a la setmana (diferents horaris).

Contracte fins el desembre amb possibilitats de continuar.

Incorporació immediata.

Tindran prioritat les candidatures que aportin anglés fluit.

PRESENTA EL TEU CURRÍCULUM

Si vols que incorporem el teu currículum a la base de dades de Selecció de Personal de PROGESS, envia’ns-ho a: cv@progess.com

AVÍS LEGAL