TREBALLAR A PROGESS

OFERTA Nº121/2017

- 121/2017 Educador Social Casal Infantil

REFERENCIA: 121/2017
DATA OFERTA: 31-07-2017
DESCRIPCIÓ: Per treballar a un Casal Infantil Municipal de Barcelona, busquem un Educador Social (noi per tal de garantir la paritat de l'equip).

Funcions:

- Atenció a infants (3 a 15 anys) en un recurs lúdic i educatiu d’educació no formal.
- Programar, dissenyar implementar i avaluar les activitats del funcionament quotidià del centre: tallers, activitats dirigides, activitats adreçades a famílies, activitats de prevenció, etc.
- Atenció individualitzada dels infants, realitzant els plans educatius individuals (detecció, diagnòstic i elaboració d’objectius pedagògics, disseny de les estratègies educatives, anàlisi de recursos i temporalització, tractament de les discapacitats i avaluacions periòdiques, coordinació amb altres professionals referents del cas, etc.)
- Programar, dissenyar, implementar i avaluar les activitats de dinamització comunitària. Conèixer les entitats, associacions i centres del territori que intervenen sobre la població infantil.
- Possibilitar la relació amb entitats, associacions o centres, per garantir la realització de propostes i l’organització d’activitats en el barri adreçades a la població infantil, facilitant la participació i, d’aquesta manera, potenciar la xarxa associativa d’entitats adreçades a la infància.
- Coordinació amb l’equip territorial.
- Dinamització de la població adolescent.
- Elaboració d’una memòria anual i presentar mensualment un registre d’indicadors al referent municipal que doni informació de la marxa del servei (nombre d’inscrits, activitats, etc); trimestralment, es presentarà al referent l’estat de comptes en relació a les activitats realitzades.
- Garantir l’ordre i manteniment del local i l’equipament tècnic.
- Per facilitar la renovació d’activitats i programacions, els professionals del centre es coordinaran amb altres centres similars amb l’objecte d’intercanviar experiències, a més de participar en les accions formatives pel propi ajuntament o per Progess.
- Etc.

Horari: 30h a la setmana distribuides de dilluns a divendres per les tardes, més un matí (també es treballa 1 dissabte al mes. L'horari canvia a matins en periode de casal d'estiu).

INCORPORACIÓ AL SETEMBRE
TITULACIÓ REQUERIDA: Educació Social. Magisteri. Psicologia, Pedagogia ... (Universitàris)
SALARI: 1.300€ - 1.400€ bruts al mes amb les pagues incloses