TREBALLAR A PROGESS

OFERTA Nº152/2017

- 152/2017 Educador/a Social (6h/setmana)

REFERENCIA: 152/2017
DATA OFERTA: 06-10-2017
DESCRIPCIÓ: Busquem una/a professional per incorporar-se en un projecte grupal i comunitari de l'administració pública de Barcelona que té com a objectiu cobrir la manca i necessitat de suports escolars en nens i nenes atesos per Serveis Socials.

Funcions:
- Donar Suport a les tècniques del CSS en la
organització i tasques de gestió del projecte
- Detecció de situacions de risc en els infants i famílies i
voluntaris
- Portar al dia el calendari d’activitats i calendari
d’espais
- Comunicació i coordinació amb voluntaris, escoles,
biblioteca, altres recursos i SSBB
- Lideratge de les reunions de voluntaris
- Elaboració de fitxes didàctiques
- Elaboració d’ordres del dia i actes de les reunions
- Fer memòria final - Altres tasques administratives pròpies del projecte

Horari: Dimarts de 16h a 20h i dijous (2h abans de les 12h)

Incorporació immediata
TITULACIÓ REQUERIDA: Diplomatura o Grau en Educació Social (o similar)
SALARI: 11€ a 12€ bruts / hora