TREBALLAR A PROGESS

OFERTA Nº170/2017

- 170/2017 Infermer/a Servei d'Atenció a Persones Sense Sostre

REFERENCIA: 170/2017
DATA OFERTA: 03-11-2017
DESCRIPCIÓ: Estem buscant 2 Diplomats/des o Graduats/des en infermeria per treballar a Barcelona, en un Centre d'Acolliment Nocturn per Persones Sense Sostre per realitzar l'atenció sanitària de les persones acollides en cas de trobar-se en tractament mèdic mentre es trobin al centre.

Funcions:
- Cures bàsiques (cures, control de medicació, ...)
- Seguiment de situacions especifiques: prevenció TBS, altres.
- Deteció i valoració de la necessitat d'intervenció dels serveis sanitàris.
- Coordinació amb els serveis Hospitalaris per a l'acolliment de persones.

Horari: 10h a la setmana en setmana curta i llarga (una setmana es treballen 3 dies i l'altre 4) en horari de 20h a 23h.

Incorporació a principis de desembre.

Durada del contracte: 4 mesos (aproximadament)
TITULACIÓ REQUERIDA: Diplomatura o Grau en Infermeria
SALARI: 500€ a 600€ bruts al mes (amb les pagues incloses)