TREBALLAR A PROGESS

OFERTA Nº172/2017

- 172/2017 Tècnic/a en Intervenció Social Servei d'Atenció a Persones Sense Sostre

REFERENCIA: 172/2017
DATA OFERTA: 03-11-2017
DESCRIPCIÓ: Estem buscant 2 Traballadors/res Socials o Educadors/res Socials per incorporar-se en un Centre Municipal d'Acolliment Nocturn per persones sense sostre.

Horari:
21,5h. Es treballarà en torns rotatius de dilluns a diumenge en horari de 19h a 24h (es pot treballar algun matí per coordinació)

Funcions:
- Entrevistes a les persones acollides.
- Establir el diagnòstic social i determinar el nombre total de pernoctacions.
- Evitar la vinculació de la persona al centre com a lloc de residència estable i proposar estratègies d'intervenció que contemplin alternatives com ara l'accés a recursos més estables.
- Etablir les coordinacions adequades per tal de derivar a la persona usuària als serveis socials o a la xarxa d'atenció a persones sense sostre.


Incorporació: principis de desembre.

Periode de contractació: 4 mesos (aproximadament).
TITULACIÓ REQUERIDA: Diplomatura o Grau en Educació Social o Treball Social
SALARI: 1.100€ a 1.200€ bruts al mes (amb les pagues incloses)