TREBALLAR A PROGESS

OFERTA Nº176/2017

- 176/2017 Tècnic/a de Suport a la Secretaria Tècnica i Administració

REFERENCIA: 176/2017
DATA OFERTA: 08-11-2017
DESCRIPCIÓ: PROGESS hem de contractar un/a professional per incorporar-se a un Organisme de l'Administració Pública per realitzar les següents funcions:

1.Gestionar procediments administratius, preparar expedients i elaborar la documentació necessària per donar resposta als requeriments i rendició de comptes.
2.Gestionar el procediment de contractació pública des de la preparació de plecs i de contractes menors i oberts fins a la seva formalització, tant de professionals autònoms com d’empreses proveïdores.
3.Gestionar el procediment de convocatòries i contractacions laborals temporals per projectes, i fer el seguiment de les gestions relatives a RRHH i a fiscalitat amb la gestoria externa.
4.Realitzar els assentaments comptables al programa SAP-ecofin assumint les tasques d’administratiu comptable.
5.Fer el seguiment pressupostari d’ingressos i de despeses amb les corresponents gestions amb finançadores i amb proveïdors, donant suport a comptabilitat.
6.Gestionar les convocatòries i preparar la documentació corresponent pels òrgans de govern del consorci.
7.Gestionar les convocatòries, fer seguiment i realitzar els preparatius logístics de reunions, seminaris i jornades.
8.Actualitzar i utilitzar la base de dades de l'Organització.
9.Gestionar les necessitats relatives a l’oficina, a l’equip i a la recepció.

Durada del contracte: Fins el 22 de febrer amb possibilitat de continuitat.

Ubicació del lloc de treball: Barcelona

Incorporació immediata.

REQUERIMENTS:

- Domini del català i castellà parlat i escrit. Anglès de nivell intermig.
- Coneixement dels programes del paquet office, en especial, Access (base de dades) i Excel (càlcul).
- Orientació a servei públic, habilitats pel treball en equip i pel treball autònom, rigor, organització, actualització de coneixement i obertura al canvi.
- Actitud proactiva i responsable en el seguiment i resolució integral d’un ampli ventall de taques pròpies d’una secretaria tècnica i administració que dóna suport a gerència i a comptabilitat.

ES VALORARÀ:

- Coneixements bàsics de comptabilitat i del programa SAP-ecofin.
TITULACIÓ REQUERIDA: Grau superior en administració o titulacions universitàries en gestió pública, administració d’empreses, ciències socials o humanitats.
SALARI: 1.900€ a 2.100€ bruts al mes (amb les pagues incloses)