TREBALLAR A PROGESS

OFERTA Nº179/2017

- 179/2017 Educador/a de Suport

REFERENCIA: 179/2017
DATA OFERTA: 09-11-2017
DESCRIPCIÓ: Estem buscant 1 Educador de Suport per treballar al llarg del curs escolar amb un grup d'infants i d'adolescents (de 8 a 12 anys) fent suport escolar i atenció social.

Funcions:

- Atenció individual i grupal.
- Coordinació amb Serveis Socials i tutors.
- Preparació de continguts.
- Registre d'asistència i indicadors més rellevants.
- Coordinació amb voluntaris.

Horari: dimarts i dijous tarda de 17h a 19:30h.

Territori: Barcelona.

Incorporació immediata.
TITULACIÓ REQUERIDA: Diplomatura o grau dins de les ciències socials
SALARI: 11€ a 12€ bruts / hora