TREBALLAR A PROGESS

OFERTA Nº182/2017

- 182/2017 Monitor Ludoteca

REFERENCIA: 182/2017
DATA OFERTA: 13-11-2017
DESCRIPCIÓ: PROGESS hem de contractar 3 Monitors/res per incorporar-se a una Ludoteca de Barcelona per treballar la darrera setmana de novembre.

Funcions:
•Planificar, preparar i avaluar les activitats d'educació en el lleure (motrius, ludicoesportives, de tècniques manuals i artístiques, etc.) adaptades a les característiques dels infants.
•Analitzar les necessitats i les característiques del col•lectiu de nens i nenes dels quals és monitor.
•Dissenyar les activitats, amb els corresponents objectius, continguts i mètodes.
•Coordinar les activitats amb la resta d'accions de la Ludoteca.
•Elaborar o reunir els materials necessaris per al desenvolupament de l'activitat.
•Valorar els resultats processuals i finals de l'activitat desenvolupada, amb l'aplicació de les tècniques i els procediments d'avaluació adequats.
•Establir contacte regular amb els pares o tutors dels nens i nenes, dels quals és monitor.
•Implementar les activitats d'educació en el lleure planificades.
•Duur a terme les activitats i vetlla pel bon desenvolupament de les mateixes, a l'hora que n'assegura el correcte seguiment per part de tots els participants.
•Educar en valors convivencials i relacionals a través del lleure.
•Coordinació amb l'equip de monitors.
•Col•laborar en altres activitats programades.
•Dinamització de l'espai familiar.

Horari:

Monitor 1: de dilluns 27 a divendres 1 de 17h a 20h.
Monitor 2: de dilluns 27 a dijous 30 de 17h a 20h.
Monitor 3: de dilluns 27, dimarts 28, dimecres 29 i divendres 1 de 17h a 20h.

Requeriments:
- Experiència en lloc similar, preferiblement Ludoteques.
TITULACIÓ REQUERIDA: Monitor, Director de lleure o CFGS Animació Sociociltural
SALARI: 9€ a 10€ bruts/hora