TREBALLAR A PROGESS

OFERTA Nº183/2017

- 183/2017 Integrador/a Social Habitatges Familiars

REFERENCIA: 183/2017
DATA OFERTA: 13-11-2017
DESCRIPCIÓ: PROGESS hem de contractar un/a Integrador/a Social per incorporar-se a un servei d'habitatges socials per families en situació de risc d'exclusió social.

Horari:
20h, distribuïdes els matins de dilluns, dimecres i divendres i les tardes de dimarts i dijous (amb certa flexibilitat).

Funcions:
•Acompanyament a famílies en el procés d’assignació d’habitatges, així com en les gestions que aquestes hagin de fer ( sobre tot quan les famílies presenten més dificultats a causa de l’ idioma, origen o altres factors).
•Donar suport a la direcció del servei en general i específicament en la coordinació amb els referents socials de les famílies.
•Gestió administrativa en general, i en específic en la gestió de deutes de les famílies, i el preu públic del lloguer (2€ unitat d’allotjament/ dia).
•Gestió d’incidències que es puguin produir al servei.
•Seguiment de les famílies en l’ús adequat de l’equipament.

Incorporació: Immediata.

Tindran prioritat les candidatures que puguin acreditar certificat de discapacitat.
TITULACIÓ REQUERIDA: CFGS Integració Social
SALARI: 700€ a 800€ bruts al mes (pagues incloses)