TREBALLAR A PROGESS

OFERTA Nº207/2017

- 207/2017 Metge/essa Servei d'Atenció a la Pobresa

REFERENCIA: 207/2017
DATA OFERTA: 19-12-2017
DESCRIPCIÓ: PROGESS hem de contractar un/a Metge/essa per donar atenció mèdica a usuaris/es d'un servei municipal de Barcelona que té com a objectiu la integració social de persones en situació de pobresa extrema (sense sostre).

Funcions:

•Atenció mèdica a les persones usuàries del centre.
•Definició dels objectius d’atenció mèdica periòdicament i determinació dels nivells d’atenció que necessiti cada persona.
•Fer prevenció i promoció de la salut amb les persones ateses.
•Prescriure tractaments específics i indicar les mesures a adoptar segons les necessitats individuals.
•Derivar a la persona atesa al recurs assistencial pertinent quan no es pugui atendre adequadament al centre i establir la coordinació necessària per tal de fer el seguiment.
•Elaboració d’informes mèdics.
•Assessorar al personal sobre tot allò que pugui conduir a la millora de la qualitat de l’atenció prestada.
•Atenció els usuaris/es que s'adreçen al servei mèdic per fer alguna consulta, petites cures o seguiment de malalties ja diagnosticades. En alguns casos facilitar la medicació necessària.
•Preparació de la dispensació individual de medicació prescrita als usuaris/es del menjador social que han de pendre alguna medicació en el moment de dinar.
•Assesorament a l'equip del Centre sobre temes vinculats a la salut, contagis, prevencions.
•Coordinació de la informació dels usuaris atesos amb l'Equip educatiu.
•Derivació de terminats pacients als recursos d'atenció sanitària bàsica o d'urgències si s'escau.

Horari: de dilluns a divendres de 10h a 12h (10h a la setmana).

Incorporació immediata
TITULACIÓ REQUERIDA: Llicenciatura/ Grau en Medicina
SALARI: 900€ a 1.000€ bruts al mes (pagues incloses)