TREBALLAR A PROGESS

OFERTA Nº208/2017

- 208/2017 Tècnic per Servei d'Orientació

REFERENCIA: 208/2017
DATA OFERTA: 20-12-2017
DESCRIPCIÓ: PROGESS hem de contractar un/a professional per incorporar-se a un servei de l'Adminnistració Pública per potenciar les actuacions per afavorir els processos de transició dels joves entre l'ESO i la continuació de la seva formació o per accedir al món laboral.

Funcions:

- Disseny i implantació d'accions de suport a la tasca orientadora dels centres de secundària.
- Realització d'accions de suport i acompanyament a l’alumnat que no acredita l’ESO.
- Treball en accions de suport en línia de la lluita contra l’abandonament prematur dels estudis post obligatoris i per l’adquisició generalitzada de competències professionals de grau mitjà i superior.
- Disseny d'eines, recursos i materials i elaborar documentació per als processos d’informació i orientació acadèmica i professional dels centres i la creació d’itineraris formatius de transició.
- Impulsar l’atenció i l’assessorament a joves que vulguin continuar la formació reglada i busquin itineraris formatius adequats al seu perfil, a l’entorn de les Escoles d’Adults a cada districte, en coordinació amb el serveis d’orientació del Consorci d’Educació.
- Realitzar accions de suport a la tasca orientadora dels centres de FP com a element clau per a l’orientació i la creació d’itineraris d’èxit.

Altres funcions:

Establir coordinació i xarxa amb l’entorn de la ciutat de Barcelona, en relació als recursos d’informació i de suport a orientació, per a la creació d’itineraris personals,
acadèmics i professionals i fomentar la matrícula als estudis post obligatoris així com per aprofitar la formació per a la inserció social i laboral que ofereix la ciutat.

Horari: 20h a la setmana de dll a dv (2 matins i 2 tardes, quedant pendent algunes hores en funció del servei, previsiblement a fer al matí).

Incorporació Immediata
TITULACIÓ REQUERIDA: Pedagogia, Psicopedagogia o Psicologia
SALARI: 800€ a 900€ bruts al mes (pagues incloses)