TREBALLAR A PROGESS

OFERTA Nº4/2018

- 4/2018 Monitor NEE

REFERENCIA: 4/2018
DATA OFERTA: 09-01-2018
DESCRIPCIÓ: PROGESS busquem 1 monitor de suport (noi per tal de garantir la paritat de l'equip) per treballar a un Casal Municipal amb un adolescent amb Necessitats Educatives Especials (NEE) durant el curs escolar, cada dilluns i dimecres per la tarda de 17h a 20h.

Funcions:

- Suport a la integració de l'adolescent amb NEE.
- Acompanyar a l'adolescent en les seves nececessitats específiques.
- Donar suport a l'equip de professionals del centre.
- Potenciar la relació de l'adolescent amb els seus companys.
- Altres.

Incorproació immediata.
TITULACIÓ REQUERIDA: CFGS Integració Social, CFGM Atenció Socio Sanitària, CFGM Atenció a Persones Dependents o similar (valorable)
SALARI: 9€ a 10€ bruts/hora