TREBALLAR A PROGESS

OFERTA Nº6/2018

- 6/2018 Monitor/a Ludoteca

REFERENCIA: 6/2018
DATA OFERTA: 12-01-2018
DESCRIPCIÓ: PROGESS hem de contractar un/a Monitor/a per realitzar una suplència (es preveu llarga) a una Ludoteca de l'Administració Pública de Barcelona.

Funcions:
•Planificar, preparar i avaluar les activitats d'educació en el lleure (motrius, ludicoesportives, de tècniques manuals i artístiques, etc.) adaptades a les característiques dels infants.
•Analitzar les necessitats i les característiques del col•lectiu de nens i nenes dels quals és monitor.
•Dissenyar les activitats, amb els corresponents objectius, continguts i mètodes.
•Coordinar les activitats amb la resta d'accions de la Ludoteca.
•Elaborar o reunir els materials necessaris per al desenvolupament de l'activitat.
•Valorar els resultats processuals i finals de l'activitat desenvolupada, amb l'aplicació de les tècniques i els procediments d'avaluació adequats.
•Establir contacte regular amb els pares o tutors dels nens i nenes, dels quals és monitor.
•Implementar les activitats d'educació en el lleure planificades.
•Duur a terme les activitats i vetlla pel bon desenvolupament de les mateixes, a l'hora que n'assegura el correcte seguiment per part de tots els participants.
•Educar en valors convivencials i relacionals a través del lleure.
•Coordinació amb l'equip de monitors.
•Col•laborar en altres activitats programades.
•Dinamització de l'espai familiar.

Horari: 30h a la setmana distrubuides en tardes de dilluns a dijous de 14:30h a 20h i els dilluns i dimecres de 10h a 13:30h(la darrera setmana de juny i el mes de juliol es treballa pel matí).

Requeriments:
- Usuàri habitual d'eines ofimàtiques (excel, word, etc...)
- Incorporació Immediata.
TITULACIÓ REQUERIDA: CFGS Animació Sociocultural, Monitor de Lleure, Director de Lleure, ...
SALARI: 1.000€ a 1.100€ bruts al mes (amb les pagues incloses)