TREBALLAR A PROGESS

OFERTA Nº117/2017

- 117/2017 Tècnic/a en Intervenció Social amb Adolescents i Joves en Espai Públic

1. DADES PERSONALS
2. FORMACIÓ
3. EXPERIÈNCIA I ALTRES
Idioma:
CONTINUAR