05.03 Disseny de Formació

Formació en atenció a persones sense sostre

Consorci de Serveis Socials de la Garrotxa

La Garrotxa

DESCRIPCIÓ:

Exposició als professionals de l’atenció primària de serveis socials dels diversos recursos existents en atenció a persones sense sostre i explicació i preguntes sobre aspectes pràctics i quotidians de l’atenció a aquestes persones.
PROJECTE FINALITZAT