05.04 Plans i Programes

Pla de familia 2013-2016

Ajuntament de Barcelona

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

DESCRIPCIÓ:

Assessorament en el seguiment metodològic per a l'avaluació dels Plans Municipals d’Infància, Persones Grans i Famílies.


PROJECTE FINALITZAT