05.04 Plans i Programes

Mapi Model Primeres Intervencions

Ajuntament de Barcelona

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

DESCRIPCIÓ:

Organització del programa de formació del grup de treball sobre el Model d’Atenció Psicosocial Immediata, especialitzat en l’actuació en situació d’urgència i emergència a la ciutat de Barcelona, adreçat a professionals de serveis socials de la xarxa municipal i a professionals de la intervenció i la seguretat de l’Ajuntament de Barcelona.PROJECTE FINALITZAT