05.05 Estudis i Prospeccions

Model d’Atenció a Persones sense Llar (MAPSL)

Generalitat de Catalunya

Institut Català d'Assistència i Serveis Socials

DESCRIPCIÓ:

Realització d'un model d'atenció a persones sense llar a Catalunya amb col·laboració amb un grup d'Ajuntaments i les principals entitats del sector.


PROJECTE FINALTIZAT