05.05 Estudis i Prospeccions

Mapa de processos Serveis Socials Bàsics

Diputació de Barcelona

DESCRIPCIÓ:

Suport a l'elaboració del mapa de processos i disseny de protocols tècnics dels Serveis Socials Bàsics d'un municipi de 20.000 habitants.


PROJECTE FINALITZAT