05.05 Estudis i Prospeccions

Redefinició mapa de processos Tordera

Diputació de Barcelona

Barcelona

DESCRIPCIÓ:

Suport tècnic i assessorament en la implementació de processos i protocols tècnics de serveis socials a Tordera.


PROJECTE FINALITZAT