05.05 Estudis i Prospeccions

Millorem els habitatges i la qualitat de vida de la gent gran dels pisos de protecció oficial de PROMUSA

PROMUSA, Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, S.A.

Sant Cugat del Vallès

DESCRIPCIÓ:

Recerca, anàlisi i implementació d’accions de millora en 38 pisos de protecció oficial de lloguer per a gent gran, situats en dues promocions de PROMUSA.

PROJECTE GESTIONAT ACTUALMENT PER PROGESS