04.02 Dinamització Social
i Cultural en Territori

Dinamització Centre Cívic de les Corts

Ajuntament de Barcelona

Districte de Les Corts

DESCRIPCIÓ:

Prestació del servei de dinamització del Centre Cívic de Les Corts: gestió de la cessió d’espais del centre a entitats i grups del territori. Donar suport al moviment associatiu i a les iniciatives ciutadanes individuals o col·lectives del districte; servei de difusió i promoció cultural (cicle de teatre infantil, cicle de teatre d’adults, divendres dansa i dansa a les escoles, exposicions) i treball amb el teixit associatiu i amb la resta de serveis de l’equipament.
SERVEI NO GESTIONAT ACTUALMENT PER PROGESS