04.02 Dinamització Social
i Cultural en Territori

Dinamització Cultural Can Felipa

Ajuntament de Barcelona

Districte de Sant Martí

DESCRIPCIÓ:

Organització del conjunt d’activitats per:

- Promoure la dinamització cultural dels barris mitjançant la gestió d’activitats i recursos culturals, facilitant i engegant iniciatives amb la col·laboració d’entitats i associacions per tal de vertebrar i enfortir la identitat del territori.

- Fomentar la participació ciutadana, i especialment la població juvenil, en la programació i gestió de les ofertes sòcio- culturals del territori.

- Potenciar el teixit associatiu dels barris mitjançant la participació i coordinació en la oferta sòcio- cultural del territori.

- Potenciar la creació de nous nuclis associatius formals i no formals.

SERVEI ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS