01.01 Atenció persones en risc social

Escola de Família

Ajuntament de Terrassa

Terrassa

DESCRIPCIÓ:

Servei d’atenció, motivació, sensibilització formació i orientació educativa a la família, on es potencia de manera prioritària el desenvolupament de la funció parental respecte als aspectes educatius (hàbits i pautes), afectius (promoció i millora de la relació amb els fills/es). L’Escola de Família forma part i complementa la xarxa d’atenció social, reforçant les intervencions envers a les famílies que es realitzen des dels serveis bàsics d’atenció social, amb una línia d’intervenció socioeducativa que intenta responsabilitzar a la persona del seu propi procés de desenvolupament, al temps que pretén donar resposta a les necessitats i dèficits socioeducatius.

SERVEI ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS