01.01 Atenció persones en risc social

A Partir del Carrer

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

Barcelona

DESCRIPCIÓ:

El Servei APC forma part de l’acció socioeducativa dels Serveis Socials Bàsics territorials de l’Ajuntament de Barcelona, per tal de portar a l’espai públic, que és el medi obert de convivència i relació natural (carrers, places, via pública en general i altres espais públics de pas i d’accés lliure, de trobada i relació interpersonal) l’atenció de les necessitats socioeducatives d’adolescents i joves, entre 12 i 25 anys,  en situació de conflicte o risc social per la naturalesa de les seves activitats o l’ús intensiu i/o inapropiat d’aquest espai públic, i per les seves actituds o aïllament social.


SERVEI ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS