01.01 Atenció persones en risc social

Servei de Detecció i Intervenció al Carrer amb Menors Estrangers sense Referents Familiars

Ajuntament de Barcelona

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

DESCRIPCIÓ:

El Servei de Detecció i Intervenció al Carrer forma part d’un conjunt de serveis que presten diferent institucions en el marc de “l’Acord de Coordinació i compromís per millorar la resposta interinstitucional al problema social de la immigració de menors i joves indocumentats en situació de greu risc social”.

Té com a missió oferir alternatives als menors immigrants i sense referents familiars que es troben al carrer, en situació de risc i desemparament en la ciutat de Barcelona, l’edat dels quals és inferior als 18 anys, facilitant l’accés als recursos d’atenció de la xarxa de serveis d’atenció. Es tracta de menors d’origen estranger, de països i cultures diferents, que generalment han emigrat sols i arriben de forma clandestina, i que han fet de la ciutat de Barcelona el seu lloc de residència habitual i no disposen de recursos propis ni vinculacions familiars.

SERVEI ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS