01.01 Atenció persones en risc social

Punts d'Informació i Atenció a les Dones

Ajuntament de Barcelona

Direcció de Dones

DESCRIPCIÓ:

Serveis municipals de proximitat que ofereixen informació, formació i assessorament en tots aquells temes d'interès per a les dones i també possibiliten l'accés a diferents recursos de la ciutat al Districte de Ciutat Vella, Eixample i Sants-Montjuïc.
SERVEI NO GESTIONAT ACTUALMENT PER PROGESS