01.02 Inclusió Social

Equipament Integral Poble Sec

Ajuntament de Barcelona

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

DESCRIPCIÓ:

Gestió de l’equipament integral Poble Sec que oferirà Centre de Dia, Servei d’higiene i Servei d’alimentació per a persones sense sostre de la ciutat, homes i dones majors de 18 anys.
SERVEI ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS