01.02 Inclusió Social

Punt d'informació i arrelament

Ajuntament de Barcelona

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

DESCRIPCIÓ:

Realització de les tasques necessàries per procedir a l’elaboració de propostes sobre el grau d’arrelament de les persones que sol·licitin informe d’arrelament social davant la Generalitat de Catalunya.

SERVEI ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS