01.03 Cohesió Social

Programa de Proximitat, Medicació, Acollida, Dinamització i Sensibilització

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma de Gramenet

DESCRIPCIÓ:

Es gestionen els següents serveis:
- La intervenció immediata de proximitat i mediació en el territori. Detectar, escoltar, recollir, racionalitzar, validar, canalitzar i/o resoldre les demandes i informacions veïnals que fan referència a situacions que esdevinguin o puguin esdevenir potencialment problemàtiques per a la convivència.

- Xarxa ciutadana de Transmissió de Valors i Missatges Positius per a la Convivència.

- Centre d’Informació i Assessorament en temes d’Estrangeria.

- Promoció de la convivència a blocs de veïns/es i comunitats de propietaris/es.

SERVEI ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS