01.04 Emergències i Urgències Socials

Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB)

Ajuntament de Barcelona

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

DESCRIPCIÓ:

Es tracte d’un servei universal i el seu eix d’intervenció és l’atenció a urgències i emergències de manera permanent a la ciutadania. Atén a qualsevol persona de la ciutat que fa demanda d’atenció social urgent o que sigui víctima d’un sinistre o susceptible de les mesures de prevenció descrites als Plans de Protecció Civil Municipal o al Pla d’Acció del Grup Logistic Social.

Participa en projectes de cooperació o d’ajuda humanitària davant situacions de risc o de catàstrofe a d’altres municipis de l’Estat Espanyol o fora.


SERVEI ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS