02.01 Casals Infantils i Juvenils

Casals Infantils Horta - Guinardó

Ajuntament de Barcelona

Districte Horta - Guinardó

DESCRIPCIÓ:

Espai de relació i acció sociocultural on s’afavoreix la participació activa dels infants en la vida sociocultural del seu entorn. Té com a objectiu elaborar i desenvolupar un projecte socioeducatiu basat en el grup i en les activitats, que fomenti el desenvolupament integral de la persona a través de diferents propostes: tallers i activitats dirigides, joc lliure, sortides, activitats de participació, suport escolar, etc . Es realitzen plans de treball individualitzats.
SERVEI ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS