02.01 Casals Infantils i Juvenils

Serveis Infància de Sants

Ajuntament de Barcelona

Districte Sants - Montjuïc

DESCRIPCIÓ:

Xarxa d’equipaments d’infància en el temps de lleure adreçat a la població infantil de 0 a 12 anys i a les seves famílies. Té com a missió l’educació en el lleure dels infants mitjançant programes d’activitats basats en el joc i l’activitat lúdica amb una intencionalitat educativa. D’aquesta forma, és vol contribuir al procés evolutiu i educatiu dels infants sense discriminacions a través del desenvolupament d’hàbits socials, del creixement personal creatiu i afectiu, de la transmissió de valors i del descobriment i respecte al seu entorn social.


SERVEI ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS