02.01 Casals Infantils i Juvenils

Centre Recursos Juvenils Mas Fonollar

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma de Gramenet

DESCRIPCIÓ:

Equipament municipal dedicat a la promoció juvenil de la cultura, la creació i l'associacionisme juvenil. La proposta que es presenta suposa sobretot, una nova alternativa de temps lliure, un espai on, els joves de entre 12 i 30 anys poden gaudir de les activitats que es realitzen, i fer ús dels recursos i espais del centre.SERVEI ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS