02.02 Casals i Espais de Gent Gran

Casals i Activitats Gent Gran Les Corts

Ajuntament de Barcelona

Districte de Les Corts

DESCRIPCIÓ:

Gestió organització, planificació, programació, funcionament i avaluació dels Casals de la Gent Gran Can Novell, Casal de Gent Gran Sant Ramon, l'organització de les activitats del Casal Gent Gran Pere Quart i les activitats del programa de promoció social de la gent gran del districte de Les CortsSERVEIS ACTUALMENT NO GESTIONAT PER PROGESS