03.01 Serveis de Suport i Gestió Educativa

Escola Bressol Municipal Els Pins

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma de Gramenet

DESCRIPCIÓ:

Centre educatiu on s’imparteix el primer cicle d'educació infantil, de caràcter no obligatori, adreçat a nens i nenes d'edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys.
SERVEI ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS