03.02 Programes i Activitats Educatives

Gestió, acompanyament i seguiment per a la participació de l'alumnat dels centres educatius a diferents activitats

Ajuntament del Prat de Llobregat

El Prat de Llobregat

DESCRIPCIÓ:

En el marc del Pla Educatiu d'Entorn de la ciutat, servei que porta a terme la gestió, l'acompanyament i el seguiment, de l'alumnat que presenta dificultats d'integració i/o situacions socio-culturals especialment desfavorides, proposat per les comissions socials dels centres educatius, per tal que participin en activitats extraescolars i casals d'estiu que s'ofereixen al municipi.


SERVEI ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS