03.02 Programes i Activitats Educatives

Menja Llibres

Foment de Ciutat, SA

DESCRIPCIÓ:

Servei de suport per al desenvolupament de les competències lectores i molt especialment el foment de la lectura, a infants de 2n i 3r curs d'educació primària com a eina que contribueixin a l’èxit escolar i a l'aprenentatge al llarg de la vida, contribuint alhora al desenvolupament de la seva plena ciutadania.

SERVEI GESTIONAT ACTUALMENT PER PROGESS