03.02 Programes i Activitats Educatives

Camí Escolar, Espai Amic

Institut Municipal Educació de Barcelona

Barcelona

DESCRIPCIÓ:

Servei de suport a la gestió del programa d’acció educativa del servei de desplegament dels programes educatius de la ciutat de Barcelona. El procés de creació d’un camí escolar s’inicia amb el diagnòstic de l’entorn escolar del que deriven una sèrie de millores urbanístiques i de senyalització en els carres que s’han de prioritzar. Es desenvolupa un procés de participació que promou la implicació de diferents agents en la millora de la mobilitat a l’entorn escolar i una sèrie d’accions educatives adreçades al professorat, a les AMPA, a les entitats i a la comunitat en general.


SERVEI NO GESTIONAT ACTUALMENT PER PROGESS