05.01 Informació Geogràfica
i Aplicacions

Mapes mensuals de rutes de prospecció A Partir del Carrer

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

Barcelona

DESCRIPCIÓ:

Mapes en format paper i d'imatge informàtica on es mostren les rutes de prospecció dels equips realitzades pels diferents territoris que cobreix el servei.

SERVEI ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS