05.01 Informació Geogràfica
i Aplicacions

Visor web de mapes per a l'Equip d'Intervenció Immediata

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma de Gramenet

DESCRIPCIÓ:

Aplicació web per a la consulta geogràfica de les intervencions realitzades per l'Equip d'Intervenció Immediata en medi obert i en el treball amb comunitats de veïns.


SERVEI ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS