05.02 Atenció i Assessorament Jurídic

Atenció Jurídica en Serveis Socials

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

Barcelona

DESCRIPCIÓ:

Servei d’atenció i assessorament jurídic als professionals de l’Institut Municipal de Serveis Socials i de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports responsables dels serveis socials bàsics del territori, dels serveis socials centralitzats i els de l’atenció especialitzada com també als responsables dels Casals de la Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona, en aquells aspectes jurídics que siguin necessaris per al millor desenvolupament de les seves funcions.
SERVEI ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS