05.02 Atenció i Assessorament Jurídic

Punts Assessorament Jurídics als PIAD's

Ajuntament de Barcelona

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

DESCRIPCIÓ:

Servei complementari als Punts d'Informació i Atenció a les Dones que dóna resposta especialitzada a les diferents demandades d'informació i assessorament jurídic per part de qualsevol dona a la ciutat de Barcelona.
SERVEI ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS